Forebyggelsesområdet søger diabeteskoordinator

Frederiksberg Kommune har fokus på at gøre en særlig indsats målrettet borgere med kronisk sygdom.  Vi oplever et stigende antal henvisninger fra egen læge og hospitaler til vores tilbud i Sundhedscentret. Og det er i stigende grad borgere med komplekse problemstillinger og flere sygdomme.

Som diabeteskoordinator vil du få et særligt ansvar for forløbsprogrammet for diabetes og den løbende udvikling og justering af indsatsen så den matcher borgernes behov og motivation. Derudover har vi fokus på viden om, hvad der virker i forhold til at fremme sundhed og forebygge forværring af borgerens diabetes.

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job på en dynamisk og mangfoldig arbejdsplads, hvor du bliver en del af vores forebyggelsesafdeling med 35 medarbejdere. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med de øvrige forløbskoordinatorer, specialkonsulenten i fysisk aktivitet samt vores kliniske diætister. Din arbejdsplads bliver Forebyggelsesområdet i Frederiksberg Sundhedscenter, og til dagligt vil du referere til lederen af Forebyggelsesområdet. Tiltrædelse 1. november 2017.


Dine opgaver som diabeteskoordinator bliver, at:

·         Afholde indledende afklarende samtale med borgere henvist med diabetes

·         Planlægge og koordinere forløb i Sundhedscentret sammen med borgeren

·         Planlægge og afholde diabetes kursus og træning 4-5 gange årligt

·         Bidrage med faglig sparring til ansatte i Sundheds- og Omsorgsområdet

·         Deltage i udvikling på diabetesområdet samt løbende deltagelse i projekter og forskning

·         Registrering og dokumentation i omsorgssystem og dataark

·         Bidrage til kommunikation med egen læge i forbindelse med henvisning af patienter

 

Din profil

·         Sygeplejefaglig  baggrund med flere års erfaring inden for diabetesområdet og erfaring med forløbsprogrammer eller psykisk sygdom

·         Bred viden om sundhedsfremme og forebyggelse generelt

·         Har god viden om sundhedspædagogiske metoder og stor erfaring fra praksis med undervisning på hold såvel som individuelt

·         Serviceminded og imødekommende overfor borgerne og deres behov

·         Udadvendt, netværksdannende og innovativ i din måde at løse opgaver på

·         God formidler skriftligt såvel som mundtligt

 

Ansøgningsfrist 18. september 2017 kl. 16.00; ansættelsessamtaler d. 22. september, evt. 2. samtale d. 26. september.


Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 30 timer om ugen. Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår efter principperne i Ny løn/ lokal løndannelse og i henhold til aftale med den forhandlingsberettigede organisation og Frederiksberg Kommune.

Yderligere spørgsmål
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Leder af Forebyggelsesområdet Addie Just Frederiksen  på tlf. nr. 2898 5404

Søg jobbet