Artikel: Gunnar fik sin KOL under kontrol

Omkring 320.000 danskere er ramt af KOL, en kronisk lungesygdom som kan have alvorlige konsekvenser for livskvaliteten. Da Gunnar Bay i foråret 2018 fik stillet diagnosen, valgte han at tage imod Frederiksberg Sundhedscenters tilbud om træning og vejledning, og det har han ikke fortrudt.

I februar gik Gunnar Bay til lægen med vejrtrækningsproblemer og svære hosteanfald. Cykelturene var begyndt at føles mere besværlige, og han overvejede, om han måske havde fået astma. Cigaretterne var lagt på hylden for tredive år siden, og derfor var det lidt af en ubehagelig overraskelse, da prøverne viste, at han havde fået KOL.

På lægens opfordring begyndte Gunnar kort efter på et 9 ugers trænings- og vejledningsforløb på Frederiksberg Sundhedscenter for KOL-patienter.

”Jeg startede på forløbet med en vis optimisme. Jeg havde researchet på sygdommen, og jeg vidste, at selvom KOL er en kronisk sygdom, så er der behandlingsmuligheder, så man kan få det bedre. Så der var håb. Jeg er glad for, at man kan deltage i kurser og træning, så man får nogle redskaber til at holde KOL i skak. Sundhedscentret tilbyder både træning og temaundervisning, så man kommer hele vejen rundt”.

Vejrtrækningsøvelser er en vigtig del af behandlingen på sundhedscentret, og her har Gunnar en særlig fordel.

”Jeg har spillet jazz i mange år, og de vejrtrækningsøvelser man laver inden for musikken er guld værd, når man har KOL. På sundhedscentret har de en ”pepfløjte”, som man kan bruge til at træne sin vejrtrækning, men jeg bruger min basun og trompet i stedet for”.

Forløbet på Frederiksberg Sundhedscenter varer i ni uger og sluttede i begyndelsen af juni. Gunnar har fulgt anbefalingerne og holder fast i træningen og ser nu frem til opfølgningen på Sundhedscentret til september.

”På sundhedscentret fik jeg instruktioner til hjemmetræning og åndedrætsøvelser. Og efter jeg stoppede, er jeg begyndt hos fysioterapeuterne, hvor jeg kommer fast to gange om ugen og træner en times tid. Der er tilskud til behandlingen fra Frederiksberg Kommune og fra Danmark, så rent økonomisk er det til at overkomme”.

Og både helbredet og konditionen er blevet målbart bedre. Der er cirka tre kilometer fra Gunnars hjem til sundhedscentret. En distance som før godt kunne være en udfordring, men som han nu klarer uden problemer.

”Da jeg startede, kunne jeg cykle 500 meter, og så måtte jeg stoppe. Men i takt med træningen er min tilstand blevet bedre, og jeg kan cykle længere. I starten måtte jeg lave 4-5 stop, men nu kan jeg køre uden at stoppe for andet end lyskryds".

I en alder af 78 har Gunnar stadig været erhvervsaktiv som gymnasielærer på Virum Gymnasium og er netop fratrådt efter 41 års ansættelse. Udover at spille musik er han også maler og billedkunstner. Han er derfor på mange måder et godt eksempel på, at man sagtens kan leve et rigt og meningsfuldt liv, selvom man lider af en kronisk sygdom som KOL.

”Jeg lever et godt liv på trods af sygdommen, men det kræver, at man er villig til at lægge sin livsstil om og følge de anbefalinger, man får på sundhedscentret. Der er jo altid en risiko for, at man falder tilbage i de gamle vaner, men jeg vil gerne holde fast i træningen, for jeg kan mærke, at jeg får det meget bedre”.

Læs mere om Frederiksberg Sundhedscenters tilbud til borgere med KOL