Borgere med psykisk sygdom

Borgere med psykiske og somatiske problemstillinger har i høj grad brug for en fælles og koordineret sundhedsfremmende indsats. Ofte er der mange aktører omkring borgeren, som ikke har et koordineret samarbejde. I Frederiksberg Sundhedscenter arbejder vi derfor aktivt med at etablere et godt samarbejde mellem DPC/psykiatrien og FSC/kommunen.

I projektet er der blandt andet udviklet og gennemført et sundhedspædagogisk kursus for borgere med deres mentorer eller Støtte/kontaktpersoner. Der er er også ved at blive udviklet og afprøvet en koordinatorfunktion således at borgere/patienter/kontaktpersoner/primærbehandler fra psykiatrien m.fl. kan blive guidet videre i forhold til somatiske problemstillinger eller sygdomme og blive henvist til specifikke tilbud. Borgere med psykisk sårbarhed/psykisk sygdom, der ønsker at blive vejledt vedrørende Sundhedscentrets tilbud er velkommen til at kontakte:


Kontakt

Ring til Sylvia Johannsen telefonnummer 28 98 54 71 eller skriv til Sundhedscentret via sikker post