WHO Healthy City

Frederiksberg er optaget i det europæiske sundhedsnetværk ”Healthy City”, som ledes af FN-organisationen WHO, og vi har derfor en særlig forpligtelse til at arbejde med de hovedtemaer og strategiske mål, som “European Healthy Cities Network” opsætter.

WHO’s europæiske “Healthy Cities Network” er et netværk af europæiske byer, som har forpligtet sig til at arbejde med sundhed og bæredygtig udvikling. Byerne forpligter sig til WHO’s europæiske “Healthy Cities Network” på grundlag af kriterier, der fornyes hvert femte år. I en fem års periode arbejdes med en række centrale temaer, og der lanceres en politisk erklæring og en række strategiske mål. Den nuværende fase VI (2014-18) har sit afsæt i WHO Health 2020 plan.

WHO Healthy Cities Network i Europa består af omkring 100 medlemsbyer og 30 nationale netværk, som samler mere end 1300 byer i den europæiske region. Frederiksberg er en af fem byer i Danmark, der er medlem af “European Healthy Cities Network”. De andre er Horsens, København, Lolland og Fredericia.

Læs mere om WHO European Healthy City network

Frederiksberg er desuden en meget aktiv deltager i det danske Sund By netværk. Via deltagelse i de mange forskellige temagrupper sikrer vi os, at vi er orienteret om hvad der sker på sundhedsområdet rundt omkring i Danmark, samtidig med at vi lader os inspirere af andre kommuners måder at gribe opgaven med sundhed og forebyggels an.