Demens

Har du en demenssygdom, eller er du pårørende for eksempel familie, ven eller nabo, til en person med en demenssygdom? Frederiksberg Sundhedscenter har en række tilbud til dig, der har demens og dine pårørende.

Hvad er demens?

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, hvor hjernen er svækket. Sygdommen påvirker blandt andet sprog, hukommelse og opfattelsesevne, ligesom den medfører ændringer i adfærd, personlighed, følelsesliv og/eller socialt liv. Demenskonsulenterne i Frederiksberg Sundhedscenter har forskellige tilbud til personer med demens og deres pårørende, som kan være en hjælp til at håndtere hverdagen med demenssygdommen:

- Grupper for pårørende

- Grupper for ægtepar/samlevere hvor den ene part har demens

- 1-2 individuelle rådgivende og støttende samtaler for personer med demens og/eller deres pårørende

- Rådgivning om lovgivningsmæssige spørgsmål vedrørende demens

- Ferie for personer med demens/hukommelsessvækkelse og deres pårørende

 

Kontakt demenskonsulenter

Borgere, pårørende og professionelle kan kontakte Frederiksberg Sundhedscenter på telefonnummer 38 21 54 00 på hverdage mellem 08:00 - 15:00.

Skriv til demenskonsulenterne på Sundhedscentret via sikker post

Vedhæftning: